Leerjaar 1 

De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs betekent grote veranderingen voor scholieren. Het Huygens College heeft voor klassen van de onderbouw een aantal vakken samengevoegd. Leerlingen hebben op deze manier vaker les van dezelfde docent. In een introductieproject voor nieuwe leerlingen maken ze kennis met het gebouw, de mensen en de schoolregels. Ook doen alle eerstejaars leerlingen gedurende de eerste periode verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en om te leren samenwerken. Aan het einde van het schooljaar zijn er drie werkdagen op een boerderij in Drenthe.

Opstromen

De onderbouwklassen zijn gedeeltelijk heterogeen samengesteld. Er zitten ongeveer 18 leerlingen in de klas. Heb je een kaderadvies, een goede werkhouding en een hoge CITO-score? Dan kun je na overleg met de basisschool en je ouders, in een TL-kansklas worden geplaatst. Veel hebben op deze manier een diploma Theoretische leerweg behaald.
 

Leerjaar 2

In het tweede leerjaar wordt het vak economie toegevoegd aan de vakken en worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een sector.  Na het tweede jaar wordt gekozen voor een profiel op het Huygens, te weten Economie en Ondernemen, MVI of Zorg en Welzijn (alleen voor theoretisch). Voor andere profielen moeten de leerlingen verder op een andere school. Leerlingen uit het tweede leerjaar maken een driedaagse excursie naar Zuid-Limburg.