Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage laat leerlingen in het tweede jaar kennismaken met het vrijwilligerswerk. Naast dat ze iets doen voor een ander, ontwikkelen de leerlingen maatschappelijke betrokkenheid en eigen talenten. Het is veelal een kennismaking met doelgroepen uit de samenleving waar ze niet tot weinig mee in contact komen. Samen met de mentor bereiden de leerlingen zich voor in de LOB-lessen. Ze oriënteren zich op verschillende sectoren zoals Zorg en Welzijn, Goede Doelen, Sport en Cultuur.
 
In groepjes gaan de leerlingen op twee dagen aan de slag in de sector en bij de doelgroep van hun voorkeur. Een greep uit het aanbod van afgelopen jaar: Koken met en voor vluchtelingen, spelletjes doen met jonge mensen met dementie, wandelen met verstandelijk gehandicapten, pakketjes maken voor arme kinderen elders in de wereld, meehelpen in de opvang voor dak- en thuislozen, bedenken en uitvoeren van creatieve workshops voor basisschool kinderen, mede-organiseren van sportactiviteiten voor jong en oud.
 

Stage bovenbouw

In de bovenbouw lopen de leerlingen twee weken stage. Het doel van deze beroepenstage is de leerlingen arbeidsvaardigheden te laten opdoen, zoals op tijd komen, omgaan met de bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur, omgang met collega's en leidinggevende. Verder is het een beroepsoriëntatie en ontwikkelen ze hun arbeidsidentiteit. De arbeidsindentiteit is wie en hoe we zijn in relatie tot het werk dat we doen.
 
De leerling wordt bij werkzaamheden in het bedrijf ingeschakeld en krijgt ook de gelegenheid met mensen in het bedrijf te praten en op onderzoek uit te gaan. De leerling loopt gemiddeld acht uur stage per dag, inclusief één uur werken aan schoolopdrachten. De stages worden door de leerlingen zelf gezocht onder begeleiding van de stagecoördinator. Alle stages worden voorbereid met een sollicitatietraining en lessen presentatietechnieken. Na de stage houdt de leerling een presentatie. De praktijk, de opdrachten en de presentatie moeten met een voldoende worden afgerond. Dit is bepalend voor de overgang naar leerjaar 4.
 
De stage vindt plaats binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De VMBO-T afdeling loopt geen stage.