Visie

Het Huygens College leidt leerlingen op voor het VMBO-diploma dat bij hen past. Daarnaast hecht de school er belang aan dat elke leerling meer mee krijgt dan alleen een diploma. De middelbare schooltijd is meer dan een optelsom van kennis en vaardigheden. De school leidt de  leerlingen ook op tot zelfbewuste, kritische jonge mensen die in staat zijn hun weg in de maatschappij te vinden door de juiste keuzes te maken in hun verdere (beroeps)leven.

Missie

Het Huygens College wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen, heel belangrijk.