Menu

aanmelden

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Naar het voortgezet onderwijs

Voor u en uw kind is een spannende tijd aangebroken. Een periode waarin een belangrijke keuze moet worden gemaakt voor een nieuwe school.
Om tot deze keuze te komen staat u er niet helemaal alleen voor. U heeft ongetwijfeld informatie van de basisschool gekregen. Wij proberen u hier op overzichtelijke wijze verder op weg te helpen. Per email mag u ons altijd met uw vragen benaderen.
Wij wensen u veel succes.

Stappen aanmelden

Stap 1. Basisschooladvies. Welke school het beste bij uw kind past is afhankelijk van het basisschooladvies.

In groep 7 heeft u een voorlopig advies gekregen. In groep 8 volgt het definitieve advies. Op basis van het voorlopig advies gaat u een schoolkeuze maken.

Mocht de uitslag van de eindtoets op een hoger niveau uitkomen, dan gaat u in overleg met de basisschool bepalen of het voorlopig advies moet worden aangepast. Het kan dan zijn dat u een andere school moet zoeken als de eerste school niet het aangepaste niveau aanbiedt.

Stap 2. Schoolkeuze Als het voorlopig advies vmbo basis, kader of theoretisch (met of zonder lwoo) is, dan kunt u kiezen voor het Huygens College.

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Ongeveer de helft van de leerlingen gaat na de basisschool naar het vmbo. Vmbo duurt vier jaar.

In Amsterdam heeft het vmbo drie leerwegen, oftewel ‘een manier van leren’. Sommige leerlingen hebben weinig moeite met leren uit boeken, terwijl anderen het liefst leren door te experimenteren en iets te doen. Het is de bedoeling dat een kind een leerweg volgt die goed past bij zijn/haar mogelijkheden en wensen.

De drie leerwegen zijn:
vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg
vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo-t: theoretische leerweg, ook wel mavo genoemd Scholen verschillen.

Er is niet zoiets als 'de beste school'. Er zijn wel scholen die beter bij uw kind passen dan andere scholen. Tip: Ga naar de Open Dagen op meerdere scholen en neem uw kind mee. Gebruik de Keuzegids of voschoolkeuze020.nl om scholen te selecteren die u wilt bezoeken. En bekijk de websites van verschillende scholen.

Stap 3. Aanmelden Alle leerlingen die naar een (reguliere) Amsterdamse VO-school willen, kunnen meedoen aan de centrale loting & matching. Kiest u voor het Huygens College, dan kunt u bij de administratie een afspraak maken in de periode van maandag 2 tot en met vrijdag 13 maart.

De basisschool print een aanmeldformulier voor elke leerling uit MEPS (matchings- en plaatsingssysteem). Op het aanmeldformulier staat ook een voorgedrukte keuzelijst met VO-scholen. Een voorkeurslijst is de lijst met Amsterdamse VO-scholen in volgorde van voorkeur. De VO-school waar uw kind het liefst heen wil zet u op de eerste plaats, de volgende VO-school op de tweede plaats, enzovoort.
Bij de Centrale Loting & Matching worden deze lijsten gebruikt om uw kind te plaatsen op een VO-school die zo hoog mogelijk op zijn/haar voorkeurslijst staat.

Hoeveel scholen moeten er op de voorkeurslijst staan?
Afhankelijk van het basisschooladvies moet een voorkeurslijst meer of minder lang zijn om geplaatst te kunnen worden op een VO-school van de voorkeurslijst.
In het algemeen geldt: hoe langer de lijst, hoe groter de kans om geplaatst te worden op een VO-school van deze lijst. Een voorkeurslijst mag in principe zo lang zijn als er scholen beschikbaar zijn die het juiste onderwijsniveau aanbieden. Een leerling wordt nooit slechter van een zo lang mogelijke lijst.

Verder gelden de volgende richtlijnen:
* Bij vmbo-b en vmbo-k wordt de laatste jaren weinig geloot: leerlingen met een vmbo-b of vmbo-k advies worden geadviseerd om zeker vier scholen op hun voorkeurslijst in te vullen;
* Bij vmbo-t is meer geloot: leerlingen met een vmbo-t advies worden geadviseerd zeker zes scholen op hun voorkeurslijst in te vullen;

De basisschool ondertekent de ingevulde voorkeurslijst en zet er een stempel op. U moet uw kind aanmelden. U gaat met het aanmeldformulier en het burgerservicenummer van uw zoon/dochter naar de VO-school van uw eerste voorkeur. U moet ook papieren meenemen waaruit blijkt dat u de ouder of verzorger bent.

Bent u in de buurt van het Huygens College, maar geen afspraak gemaakt? U kunt ook zo binnenlopen, maar het kan zijn dat u dan even moet wachten.

Samenvatting:
- Basisschool verstrekt aanmeldformulier en voorkeurslijst
- Handtekening en stempel op ingevulde voorkeurslijst door basisschool
- Inleveren voorkeurslijst bij vo-school van uw eerst voorkeur: Ook meenemen aanmeldformulier, burgerservicenummer van uw kind en papieren waaruit blijkt dat u de ouder/verzorger bent.

Stap 4. Matching De leerlingen die zich hebben aangemeld worden door een lotingscomputer geplaatst.

De computer houdt rekening met de opgegeven voorkeuren. Als je eerste voorkeur bij de loting al vol is, dan wordt gekeken naar je tweede voorkeur enzovoorts.

Op donderdag 8 april 2021 kunt u de uitslag lezen in het ouderportaal van de Centrale Loting & Matching met uw persoonlijke inlogcode.

Vorig jaar werd 85% van de leerlingen geplaatst op de eerste voorkeur. Waarom wordt er geloot? In 2011 werden heel veel kinderen uitgeloot op de school waar zij zich aangemeld hadden. Die moesten zelf weer op zoek naar een andere school. Daarom is in 2014 een centrale loting ingevoerd.

Met een persoonlijke inlogcode kunnen alle ouders en leerlingen tegelijkertijd online hun plaatsingsbericht inzien. Dan krijgt u ook het lotnummer te zien en de positie(s) op de reservelijst van de scholen mocht uw kind zijn uitgeloot.

Als uw kind niet geplaatst kon worden doordat u minder dan vier voorkeuren heeft opgegeven, dan kunt u een nieuwe voorkeurslijst maken met scholen die nog plek hebben.

Stap 5. Centrale eindtoets De centrale eindtoets is wettelijk verplicht. Deze is in de periode 20 april tot en met 13 mei 2021, dus na het schooladvies en de loting.

Ouders hebben recht op een heroverwegingsgesprek als de score op de eindtoets hoger is dan het eerdere basisschooladvies. Dit advies mag alleen omhoog en niet omlaag. De school is niet verplicht het advies op te hogen, maar moet het wel kunnen onderbouwen waarom niet.

Veel leerlingen maken de centrale eindtoets van CITO, maar sommige basisscholen nemen een andere eindtoets af. Het kan ook zijn dat de basisschool beslist dat een leerling de eindtoets niet hoeft te maken.

Heeft de school waar uw kind via de matching is geplaatst geen plek op een hoger niveau, dan kunt u zich aanmelden op een school waar nog plaats is (geen nieuwe matching).

Stap 6. Kennismaken op je nieuwe school Alle VO-scholen organiseren een kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen. Op het Huygens is dit in juni 2021. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging.

Het is belangrijk dat uw kind naar deze kennismakingsdag toegaat. Hij/zij leert toekomstige klasgenootjes en mentor kennen. Er wordt veel informatie gegeven over het eerste schooljaar.

Data op een rijtje
Open Dagen Huygens College:  
Lesjesmiddag Huygens College:  
Aanmelding: 
Intakegesprekken: 
Plaatsingsuitslag: 

Kennismakingsdag Huygens College: 


Handige websites
voschoolkeuze020.nl
Schoolinfo uit de Keuzegids VO in digitale vorm en antwoorden op veelgestelde vragen (website van Amsterdamse VO-schoolbesturen)
scholenopdekaart.nl
Landelijke website met veel extra informatie, o.a. uitgebreide scores tevredenheidsonderzoeken en onderwijsresultaten
onderwijsconsument.nl
De website van OCO biedt een digitale scholenzoeker en hulpmiddelen (filterbaar op schooladvies), o.a. open dagen overzicht, bijzondere (keuze)vakken per school, video's, downloadbare schoolgidsen, oordeel inspectie, digitale voorkeurslijst.
Klik hier voor de presentatie van OCO over de overstap naar het voortgezet onderwijs.
amsterdam.nl/schoolwijzer
De website van de gemeente Amsterdam geeft u informatie over alle erkende voorscholen en alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Amsterdam.


Stel je vraag

Heb je interesse in onze school, maar heb je nog vragen? Stel deze vragen via onderstaand formulier