Menu

Alle leerjaren
Verkort lesrooster
1 t/m 5 november

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

In verband met rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen eindigen de lessen om 13.00 uur.

Ieder lesuur duurt 45 minuten in plaats van 60 minuten en de laatste les(sen) vervallen. Alle leerlingen zijn na de laatste les vrij en moeten de school verlaten.

lesuur Onderbouw lesuur
Bovenbouw
1
09.00-09.45 uur
1
09.00-09.45 uur
2
09.45-10.30 uur
2
09.45-10.30 uur
pauze

3
10.30-11.15 uur
3
10.45-11.30 uur
pauze

4
11.30-12.15 uur
4
11.30-12.15 uur


5
12.15-13.00 uur