Menu

leerjaar 3
Beroepenstage
15 t/m 26 januari

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

De derdejaars leerlingen van basis en kader gaan 2 weken stage lopen. Deze stage is voor veel leerlingen een eerste kennismaking op de arbeidsmarkt.

Centraal bij een stage staat de ervaring die de leerling tijdens deze twee weken opdoet. De leerling wordt bij werkzaamheden in het bedrijf ingeschakeld, maar krijgt ook de gelegenheid met mensen in het bedrijf te praten en op onderzoek uit te gaan. Zo kan de leerling zich een beeld vormen van het bedrijf waar hij werkt.

De stages zijn door de leerlingen zelf gezocht en dit proces is begeleid door de stagecoördinator.

De leerlingen lopen gemiddeld acht uur stage per dag waarbinnen één uur gewerkt wordt aan het stageboek. Iedere leerling krijgt op de stageplek bezoek van een docent. De leerlingen van TL lopen geen stage.

Lees de stage-ervaringen van Roheel en Samir

Agenda

Lesjesmiddag
21 februari

Lees meer

leerjaar 2
film Metropolis West
24 januari

Lees meer

Open Dagen
17 januari
10 februari

Lees meer