Menu

leerjaar 1, 2 en 3
Boeken en rapport
woensdag 1 juli

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Boeken inleveren, boeken bestellen en rapport ophalen

Alle leerlingen leveren op woensdag 1 juli hun boeken in.

In halve klassen per lokaal gaan de leerlingen hun boeken voor volgend jaar bestellen.

Leerlingen die zonder bijzonderheden doorgaan naar het volgende leerjaar krijgen hun rapport uitgereikt door de mentor.
Met de overige leerlingen zal door de mentor contact op worden genomen met ouders voor een gesprek op school.

Ouders van leerlingen uit risicogroepen die niet in een halve klas op school kunnen zijn, worden verzocht contact met de mentor op te nemen om een ander tijdstip af te spreken.
Alle boeken moeten op 1 juli zijn ingeleverd.

Overzicht tijden en lokalen inleveren boeken en bestellen.
De tijden en lokalen voor het inleveren van boeken staan ook bij de mededelingen van het betreffende leerjaar.