Menu

leerjaar 4
schoolexamens
7 april t/m 22 april

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Amsterdam, 18 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

Het ministerie van OC&W heeft bekend gemaakt dat de schoolexamens afgenomen mogen worden.

Wat betekent dit?

1. Leerlingen maken vanaf 7 april de PTA toetsen op school.

2. Het afnemen van de schoolexamens zal binnen de richtlijnen van de RIVM plaatsvinden. Deze richtlijnen zijn:

- Leerlingen 1,5 tot 2 m uit elkaar tijdens toetsafname
- Geen grote groepen tegelijk in één ruimte
- Geen groepsvorming binnen de school tussen leerlingen toestaan
- Pauzes tussen examens beperken om groepsvorming tegen te gaan.

3. Uw zoon of dochter moet klachtenvrij zijn om deel te mogen nemen aan de PTA toetsen.

4.Bij klachten en/of behoort uw zoon of dochter tot een risicogroep, neem dan contact op met de teamleider m.doek@huygens-college.nl .

Ziek of thuisquarantaine?

Is uw zoon of dochter ziek? Geeft u dit dan telefonisch aan ons door. Graag voor 9.00 uur. 020-7880880

PTA niet af voordat het centraal examen begint?

Het kan zijn dat uw zoon of dochter zo lang ziek is of in thuisquarantaine moet verblijven dat het schoolexamen (de PTA toetsen) niet is afgerond voor het begin van het centraal examen op 7 mei. Wat gebeurt er dan?

Het schoolexamen voor een vak moet zijn afgerond voordat het centraal examen van dat vak begint. Als dit voor uw zoon of dochter niet lukt, dan wordt het centraal examen van dat vak, voor uw zoon of dochter uitgesteld naar het tweede tijdvak (15-18 juni) of naar het derde tijdvak (11-20 augustus).

Ik wil niet dat mijn zoon of dochter het schoolexamen op school komt doen

Het kan zijn dat u niet wilt dat uw zoon of dochter op school komt om het schoolexamen af te nemen. Het afnemen van het schoolexamen is een randvoorwaarde voor deelname aan het centraal examen en uiteindelijk het krijgen van een diploma en het kunnen starten van de vervolgopleiding. Het is daarom belangrijk dat uw zoon of dochter het schoolexamen doet. De school volgt de richtlijnen van de RIVM voor het afnemen van de schoolexamens. Binnen die richtlijnen vinden de deskundigen het verantwoord om de schoolexamens op school af te nemen. We hopen dat u daarmee alsnog genoeg vertrouwen heeft om uw zoon of dochter mee te laten doen.

Als u uw zoon of dochter niet mee wilt laten doen, kan uw zoon of dochter de schoolexamens inhalen op de reguliere inhaalmomenten. Heeft uw zoon of dochter het schoolexamen voor een vak niet afgerond, voor het moment dat het centrale examen van dat vak begint, dan maakt uw zoon of dochter het centrale examen in het tweede tijdvak (15-18 juni) of het derde tijdvak (11-20 augustus)

We doen er op deze manier samen met u alles aan om, ondanks de onzekere tijden, uw zoon of dochter de examinering af te laten ronden, zodat ze straks met een welverdiend diploma aan het vervolgonderwijs kunnen beginnen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met de teamleider of stel uw vraag via info@huygens-college.nl

Met vriendelijke groeten namens het team,

E. Dumond

Directeur a.i.


Kijk bij mededelingen leerjaar 4 voor de roosters.