Menu

leerjaar 2
Taaldorp
23 en 24 mei

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Op woensdag 23 en donderdag 24 mei worden taaldorpen voor leerjaar 2 georganiseerd. Deze activiteiten zullen in de gymzaal plaatsvinden. Vorig schooljaar was er alleen een taaldorp voor Engels georganiseerd. Dit schooljaar is dit ook voor Frans en Duits!

Tijdens het taaldorp wordt de spreekvaardigheid in een vreemde taal geoefend. Er worden verschillende 'buitenlandse real-life situaties' nagebootst zoals bijvoorbeeld een verkoopgesprek in een winkel, een receptiegesprek in een hotel of een restaurantgesprek. Leerlingen brengen zo in de praktijk wat ze in de lessen geleerd hebben. De gesprekken met de leerlingen worden gevoerd door moedertaalsprekers, studenten, enkele leerlingen uit de bovenbouw en docenten.