Menu

PTA bovenbouw

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Hieronder staan de PTA's en het examenreglement van Zaam voor het examenjaar 2020-2021.

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Het PTA is een overzicht van de leerstof van de verschillende vakken. Per vak staat beschreven hoe de lesstof getoetst wordt en hoe zwaar een cijfer meetelt.

In de PTA's staat ook het examenreglement 2020-2021 en het huishoudelijk reglement voor het examen.

Leerjaar 3: PTA 1 en 2
Basis MVI
Kader MVI
Basis Economie en Ondernemen
Kader Economie en Ondernemen
TL

Leerjaar 4: PTA 3, 4 en 5
Basis MVI
Kader MVI
Basis Economie en Ondernemen
Kader Economie en Ondernemen
TL