Menu

Mededelingen leerjaar 4

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Resultaatsverbeteringstoets (RV toets)

Maandag 15, 22 en donderdag 25 juni zijn de resultaatverbeteringstoets. Deze resultaatverbeteringstoets bepaalt voor 50% je eindcijfer en telt alleen mee als het resultaat van deze toets hoger is dan het schoolexamencijfer. De leerlingen die zich opgegeven hebben bij hun mentor kunnen hieronder zien op welke dag zij de toets moeten maken.

Voor steunlessen moet je contact opnemen met je docent. Mocht je geen contact krijgen met je vakdocent informeer dan je mentor of stuur een mail naar PABS@zaam.nl

Overzicht Resultaatsverbeteringstoetsen


De toetsen van donderdag 25 juni starten om 11.00 uur!! Engels basis in lokaal 34 en alle andere toetsen in lokaal 2


Diploma-uitreiking donderdag 25 en vrijdag 26 juni


update 09 april 2020-> slaag - zak regeling

Amsterdam, 9 april 2020

Beste ouders, verzorgers en examenleerlingen,

Eindelijk is het zover, de slaag-zak regeling vanuit het Ministerie is bekend! Daarmee kunnen we jullie nu ook informeren hoe de weg naar het diploma er uit gaat zien. Eerder hebben we jullie al laten weten dat het schoolexamen dit jaar bepalend is voor het behalen van een diploma. Tot de meivakantie worden volgens de planning op onze website (bij mededelingen leerjaar 4 te vinden onder het kopje roosters) toetsen uit PTA 7 afgenomen. Na de meivakantie gaan we verder het met de toetsweektoetsen. Op 4 juni wordt bekend welke leerlingen op basis van hun schoolexamen geslaagd zijn!

Leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers niet geslaagd zijn, kunnen voor twee avo-vakken resultaatverbeteringstoetsen maken. Voor basis- en kader leerlingen geldt dat ze naast deze twee toetsen, nog een resultaatsverbeteringstoets kunnen maken voor een beroepsgericht vak. Deze resultaatverbeteringstoets bepaalt voor 50% het eindcijfer van de leerling en telt alleen mee als het resultaat van deze toets hoger is dan het schoolexamencijfer.

Wat hebben leerlingen nog te doen?

 • Afronden van handelings- en praktische opdrachten op een door de docent vastgestelde datum. Dit is een voorwaarde voor het behalen van het diploma!
 • Maken van de toetsweektoetsen van periode 7 na de meivakantie
 • Mogelijkheid om 1 van de toetsweektoetsen uit periode 7te herkansen mits alle handelingsopdrachten en praktische opdrachten zijn ingeleverd en met een voldoende beoordeeld.
 • Als een leerling op basis van het schoolexamen niet geslaagd is, maakt deze de resultaatverbeteringstoetsen vanaf 15 juni.
 • Leerlingen die nog een onvoldoende voor LO staan, volgen vier weken lang twee keer per week online gymles waarbij ze actief deelnemen en dit voor de docent te controleren is.

Wanneer is een leerling geslaagd?

Een leerling is dit jaar geslaagd als:

 • Al jouw schoolexamen onderdelen zijn afgerond
 • Jouw eindcijfer voor Nederlands niet lager is dan een 5
 • Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor de individuele vakken van het combinatiecijfer.
 • Je voor lichamelijke opvoeding, kunstvakken en voor TL ook het profielwerkstuk voldoende of goed hebt gehaald.
 • Jouw eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één vijf en als je anders cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één vier en als je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of
  • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7

Hoe ziet de planning er concreet uit?

Planning afronding schoolexamen

Datum

Activiteit

Woensdag 6 t/m vrijdag 8 mei

Lessen

Maandag 11 mei t/m vrijdag 15 mei

Toetsweek PTA 7

Dinsdag 19 mei

Rapportvergadering (op school) -> Bepalen herkansing PTA 7, mentoren infomeren leerlingen

Maandag 25 t/m 28 mei

steunlessen, laatste HO's en PO's inleveren

Vrijdag 29 mei

Herkansing

Woensdag 3 juni

examinatoren vergadering

Donderdag 4 juni

Officiële uitslag examen

Vanaf 65 juni

Lessen voor resultaatverbeteringstoetsen

maandag 15,22 en donderdag 25 juni

Afname resultaatverbeteringstoetsen

Vrijdag 19 juni

uitslag resultaatverbeteringstoetsen en boeken inleverenVoor de meivakantie zullen we de planning van de toetsweektoetsen communiceren op de website en jullie hierover informeren evenals de manier waarop we het behalen van het diploma willen en vooral kunnen vieren.

Heel veel succes met de belangrijke laatste inspanningen om deze zomer het vmbo-diploma te halen! Als je vragen hebt naar aanleiding van deze brief, vraag het gerust aan de mentor.

Hartelijke groet,

Namens de directie van het Huygens College.


Websites om examens te oefenen vanuit thuis

Oefen zo veel mogelijk oude examens. Dit is de beste voorbereiding op het centraal examen. Hieronder een aantal link

Vanwege het corona-virus

bieden inmiddels verschillende, doorgaans betaalde, online lesstofaanbieders

hun materiaal gratis aan tot en met 6 april.

Voor examenleerlingen is de site www.onlineslagen.nl nu

gratis beschikbaar. Voor het aanbieden van reken -en wiskundeonderwijs kan je

nu ook gratis gebruikmaken van www.bettermarks.nl.

Het is geen makkelijke tijd voor jullie om eindexamen te doen. Dat realiseren wij ons ook. Er is veel onduidelijkheid over Carona en hoe dit zich gaat ontwikkelen. Probeer je thuis zo goed mogelijk voor te bereiden en houd je aan de aangepaste regels.

Succes met de laatste loodjes!!


Kijk in de agenda voor meer toelichting.


Toetsweekrooster PTA 7 -> 14 t/m 17 april

Link naar het PTA boekje met daarin het huishoudelijk reglement en de leerstof