Menu

Verzuim en verlof

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zo min mogelijk lessen missen. Als een leerling door omstandigheden niet naar school kan komen, willen wij dit graag van tevoren weten.

Verzuim dient altijd van tevoren worden gemeld

Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator zorgt ervoor dat alles rondom afwezigheid van leerlingen in juiste banen wordt geleid binnen de school. Dagelijks controleert hij de absenties en onderhoudt hierover contact met ouders. Leerlingen die onrechtmatig absent zijn geweest moeten bij hem nablijven. Indien verzuim structureel lijkt te worden, maakt hij hiervan een melding bij leerplicht.

Ziekte
Als een kind ziek is, dan dienen ouders of verzorgers dit voor 9.00 uur telefonisch aan school door te geven. Dit geldt voor iedere dag dat het kind niet naar school komt.

Medische afspraken tijdens schooltijd
Wij willen u vragen afspraken met dokter, tandarts, ziekenhuis of anders buiten schooltijd te maken. Mocht dit niet lukken dan moet dit vóóraf worden gemeld. Ouders kunnen de school bellen of leerlingen kunnen een afspraak melden bij de leerlingbegeleider of leerjaarcoördinator. Leerlingen dienen hierbij bewijs van de tandarts, dokter of andere officiële instantie te tonen.

Verzuimprotocol
Als leerlingen te laat komen, dan moeten ze zich de volgende dag om 08.15 uur uur melden bij de receptie. Indien ze meer dan 20 minuten te laat komen, moeten ze op donderdagmiddag bij de verzuimcoördinator nablijven. Ook leerlingen die zonder opgaaf van reden niet in de les zijn geweest, moeten bij de verzuimcoördinator nablijven.

Magister
In Magister kunnen ouders het absentieoverzicht van hun zoon/dochter bekijken.

Deze afspraken en uitgebreide informatie over verzuim kunt u lezen in het verzuimprotocol.

Verzuimprotocol 2017-2018

Verlofaanvraag
Verlof kan alleen bij hoge uitzondering en om bijzondere redenen worden verleend.

Verlof moet altijd vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de verzuimcoordinator R. la Rose: huygens@huygens-college.nl.

Wij vragen altijd om bewijsstukken ter verantwoording van de verlofaanvraag.
Verlof aan het begin of het einde van de zomervakantie is niet toegestaan. Hiervan wordt een melding gemaakt bij leerplicht.