Menu

Verzuim en verlof

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zo min mogelijk lessen missen. Als een leerling door omstandigheden niet naar school kan komen, willen wij dit graag van tevoren weten.

Verzuim dient altijd van tevoren worden gemeld

Verzuimcoördinatie
De verzuimcoördinatie wordt gedaan door de mentoren van de klassen. Zij zorgen ervoor dat alles rondom afwezigheid van leerlingen in juiste banen wordt geleid. Dagelijks controleren zij de absenties en onderhouden hierover contact met ouders. Leerlingen die onrechtmatig absent zijn geweest, moeten nablijven. Indien verzuim structureel lijkt te worden, maakt de mentor hiervan een melding bij Bureau Leerplicht.

Ziekte
Als een kind ziek is, dan dienen ouders of verzorgers dit voor 9.00 uur telefonisch aan school door te geven. Kies optie 1 in het telefonisch menu. Dit geldt voor iedere dag dat het kind niet naar school komt.

Medische afspraken tijdens schooltijd
Wij willen u vragen afspraken met dokter, tandarts, ziekenhuis of anders buiten schooltijd te maken. Mocht dit niet lukken dan moet dit vóóraf worden gemeld. Ouders kunnen de school bellen (kies optie 1 in het menu) of leerlingen kunnen een afspraak melden bij de leerlingbegeleider of leerjaarcoördinator. Leerlingen dienen hierbij bewijs van de tandarts, dokter of andere officiële instantie te tonen.

Verzuimprotocol
Als leerlingen minder dan 20 minuten te laat in de les komen, dan moeten zij zich de volgende dag om 08.30 uur melden bij de Mediatheek. Indien leerlingen méér dan 20 minuten te laat in de les aanwezig zijn, moeten zij dat volledige lesuur dubbel (dus twee uur) inhalen. Ook leerlingen die zonder opgaaf van reden niet in de les zijn geweest, moeten deze tijd dubbel inhalen. Communicatie hierover loopt via de mentor.

Magister
In Magister kunnen ouders het absentieoverzicht van hun zoon/dochter bekijken. Deze afspraken en uitgebreide informatie over verzuim kunt u lezen in het verzuimprotocol.

Verlofaanvraag
Verlof kan alleen bij hoge uitzondering en om bijzondere redenen worden verleend. Verlof moet altijd vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider van uw zoon of dochter via huygens@huygens-college.nl.

Wij vragen altijd om bewijsstukken ter verantwoording van de verlofaanvraag. Verlof aan het begin of het einde van de zomervakantie is niet toegestaan. Hiervan wordt een melding gemaakt bij Bureau Leerplicht.