Menu

Huygens Chatbot app

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Met de Huygens College Chatbot kunnen buurt en school meer gebruik gaan maken van elkaars diensten en kwaliteiten. De app is te downloaden via de app store of google play.

De app vereenvoudigt de communicatie tussen de school en haar omgeving. Zo kunnen verzoeken, klachten en suggesties worden gemeld en kan van elkaars kennis gebruik gemaakt worden.

Bij Vraag & Aanbod kunnen leerlingen om hulp worden gevraagd bij allerhande klusjes, bij ICT problemen of 'gewoon' voor enige gezelligheid. Diensten als het geven van bijles of een gastles kunnen door iedereen worden aangeboden. Leerlingen plaatsen een oproep als ze iemand willen interviewen voor een werkstuk of specifieke kennis nodig hebben voor het oplossen van een probleem of vraagstuk. Zo is een mooi contact ontstaan waarbij een buurtbewoner een leerling geholpen heeft met de pr van zijn eigen online modebedrijfje.

De app is onmisbaar voor het invullen van de maatschappelijke stage in leerjaar 2. Deze stage loopt gedurende het hele schooljaar, dus stageplekken zijn altijd welkom.