Menu

Vanaf 2 juni gedeeltelijk les op school

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Lees verder voor meer informatie en let op de mededelingen per leerjaar en roosterwijzigingen.

Premier Rutte heeft aangekondigd dat de middelbare scholen vanaf 2 juni weer les kunnen gaan geven onder de voorwaarde dat de anderhalve meter maatregel wordt nageleefd. Door deze voorwaarde zullen de lessen in kleine groepen gegeven worden volgens een aangepast rooster.

Er zijn protocollen opgesteld om dit veilig te doen.
We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt . Dit uit veiligheid voor zichzelf en de ander!


De reis naar school

KOM NIET TE VROEG NAAR SCHOOL. Vanaf 10 minuten voor aanvang ben je welkom.

* Kom lopend of op de fiets naar school als je binnen 8 km van school woont.
* Als je geen fiets hebt geef dit door aan je mentor. School gaat kijken of er leenfietsen beschikbaar zijn.
* Woon je verder weg? Vraag dan of je gebracht kan worden.
* Kan je niet gebracht worden dan blijft het OV over. Denk aan een mondkapje. Hier moet je zelf voor zorgen.
* Levert het vervoer te veel problemen op laat dit weten aan de leerjaar coördinator en/of teamleider zodat er niet onheus als ongeoorloofd absent wordt gemeld.
* Absentie moet telefonisch gemeld worden bij school: 020-7880880. School is telefonisch bereikbaar vanaf 8.30 uur.
* Behoort u of uw kind tot een risicocategorie geef dit dan door aan de mentor of bel naar school.

Op school

Op school zijn strikte looproutes aangegeven. Let goed op de pijlen op de grond en hou je daaraan.

* Het kleine trappenhuis is om naar boven te gaan en het grote trappenhuis is om naar beneden te gaan.
* Volg de aanwijzingen van het personeel op.
* Voor leerlingen die hun kluis nog niet hebben leeggehaald wordt gevraagd dit bij binnen komst te doen.
* Bij binnenkomst is er een desinfectie zuil. Desinfecteer hier je handen.

In de klas

De klassen worden gehalveerd zodat we maximaal 12 leerlingen per klas hebben.

* De ene helft van de klas komt in de ochtend en de andere helft komt in de middag.
* We werken per dag met één leerjaar. Leerjaar 1op woensdag, leerjaar 2 op dinsdag en vrijdag en leerjaar 3 op maandag en donderdag.
* Op de overige dagen zijn er online lessen.
* Op de website onder het kopje mededelingen: vind je de groepsindeling voor lessen op school.
* Onder het kopje roosters vind je hoe laat je op school verwacht wordt.
* Elk dagdeel bestaat uit 3 of 4 lessen van 45 minuten. De lessen zijn in één lokaal zodat er geen wisselingen zijn tussen de lessen. De docenten wisselen van lokaal.
* Er is geen pauze. De schoolkantine is dicht.
* Na afloop van de lessen worden de tafels schoongemaakt.
* Na de lessen gaan de lln meteen naar huis zodat ze de groep die voor het tweede dagdeel komt, niet kruisen. Er wordt rekening gehouden met genoeg tijd tussen vertrekkende en aankomende leerlingen.
* We volgen uiteraard de richtlijnen die door de VO-raad zijn opgesteld rekening houdend met de RIVM-richtlijn. Bewegwijzering is in school aangebracht. Kluisjes mogen niet worden gebruikt. Extra surveillance wordt georganiseerd voor aankomst en vertrek.


Klik hier voor de brief waarin staat hoe het Huygens-college de richtlijnen vormgeeft.


Contact

De school is telefonisch te bereiken vanaf 08.00 uur tot 12.30 uur voor vragen. Niet alle vragen zullen direct beantwoord kunnen worden. Ook voor ons is deze situatie nieuw. Maar we nemen uw vragen in ontvangst en zullen zo spoedig mogelijk met een antwoord komen.
U kunt uw vraag ook per mail stellen: info@huygens-college.nl