Menu

Zij-instroom: aanmelden schooljaar 2019-2020

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Leerlingen van andere VO-scholen dan het Huygens College kunnen voor het nieuwe schooljaar worden aangemeld voor het tweede of derde leerjaar in de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg.

Leerlingen van andere VO-scholen dan het Huygens College kunnen indien er beschikbare plaatsen zijn, geplaatst worden in leerjaar 2 (kader of theoretische leerweg) of leerjaar 3 (kader of theoretische leerweg). In principe wordt er niet ingestroomd in leerjaar 4 i.v.m. het missen van PTA 1 en 2 aan het einde van leerjaar 3. Er kan echter een uitzondering gemaakt worden indien er sprake is van bijvoorbeeld een verhuizing.

Bij aanmelding voor zij-instroom voor volgend schooljaar wordt de leerling door ouders telefonisch aangemeld bij de administratie en worden de gegevens genoteerd op onze zij-instroomlijst. De administratief medewerker vraagt het dossier op bij de huidige school van de leerling. Telefoonnummer voor aanmelding: 020 78 80 863

De toeleverende school draagt zorg voor een volledig dossier.
Dit bestaat uit:
* Een volledig ingevuld schoolwisselaarsformulier
* (Overgang)rapport / cijferlijst
* Verzuimoverzicht
* OKI-DOC basisschool
* Ontwikkelingsperspectiefplan (verplicht bij afstroom)
* LWOO beschikking (indien aanwezig)
* Dyslexie en/of dyscalculieverklaring (indien aanwezig)
* Verslaglegging psychologische onderzoeken (indien aanwezig)

Wanneer het dossier compleet is ontvangen, wordt dit dossier bekeken en leerling en ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Met alle leerlingen wordt een intakegesprek gehouden waarbij de leerling zich presenteert en beargumenteerd waarom hij of zij geïnteresseerd is in het profiel Economie en Ondernemen, Media Vormgeving en ICT of Zorg & Welzijn (alleen TL-niveau). In het intakegesprek kunnen vragen gesteld worden over onder andere: sociale vaardigheden, werkhouding in de klas, studievaardigheden, cijfers en verzuim en omgang met docenten. Aan de hand van de verzamelde gegevens, wordt een inschatting gemaakt van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en of deze voldoende passen binnen het ondersteuningsaanbod van het Huygens College.

Indien er voldoende beschikbare plekken zijn en het Huygens College van mening is dat de leerling de juiste vorm van onderwijs geboden kan worden, wordt de leerling geplaatst.
Wanneer in het eerste contact al duidelijk is dat de leerling niet geplaatst kan worden op het Huygens College wordt dit direct gecommuniceerd met ouders.
Redenen voor een afwijzing zijn:
1. in het desbetreffende leerjaar en leerniveau is geen plaats
2. het advies sluit niet aan bij het onderwijs dat het Huygens College biedt

De coördinatie van zij-instroom is in handen van de ondersteuningscoördinator.


Klik hier voor meer informatie over profiel- en keuzemogelijkheden.

Stel je vraag

Heb je interesse in onze school, maar heb je nog vragen? Stel deze vragen via onderstaand formulier