Menu

Groep 8

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Nog even en dan neem je afscheid van je vertrouwde basisschool. Tijd om op zoek te gaan naar een vmbo-school waar jij je helemaal thuis voelt! In Amsterdam vind je superveel scholen. Maar welke past echt bij jou? Natuurlijk hopen we dat je voor het Huygens College gaat. Daarom vertellen we je graag wat onze school zo leuk en interessant maakt.

Het Huygens College is een middelgrote vmbo-school met ongeveer 400 leerlingen. De school ligt in het hart van Amsterdam. Je bent hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een vmbo school. Op het Huygens College kun je kiezen uit drie verschillende vmbo-niveaus: basis-, kader- of theoretische leerweg. Wij bieden in de bovenbouw twee profielen voor alle leerwegen: 'Media, Vormgeving en ICT' en 'Economie en Ondernemen'. Leerlingen van de theoretische leerweg kunnen ook het profiel 'Zorg en Welzijn' kiezen.

Waarom het Huygens College?

Het Huygens College is:
een ondernemende school - een uitdagende school - een gezellige school - een sportieve school - een kunstzinnige school

Voor ouders

In het laatste jaar van de basisschool is het zover. Samen met uw zoon of dochter kiest u een middelbare school. Het schooladvies bepaalt het niveau. Wanneer u op basis daarvan op zoek gaat, merkt u algauw dat er in Amsterdam volop keus is. Maar welke school is nu de beste? Wij vertellen u graag meer over het Huygens College. Met deze informatie kunt u een weloverwogen keus maken.

Talent ontdekken en ontwikkelen
Naast de verplichte vakken, zoals Nederlands en wiskunde, besteden wij aandacht aan sociale omgangsvormen. 

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ontdekken waar hun talenten liggen. Met diverse projecten die we organiseren, krijgen zij de kans om die te ontwikkelen. Daarnaast willen wij maatschappelijk betrokken zijn. Met projecten als de Huygens Helpdesk en het Goede Doelen-project komen wij aan die missie tegemoet.

Veilige en zorgzame school
Voorbereiden op de toekomst begint op een veilige en zorgzame school. We hebben oog voor iedere leerling en bieden goede begeleiding. Daardoor kunnen ook de minder sterke kanten ontwikkeld worden. Heeft een leerling moeite met Nederlands of rekenen? Met Remedial Teaching (RT) bieden wij een-op-een begeleiding. Is er sprake van faalangst of een gedragsprobleem? Onze leerlingen kunnen diverse cursussen volgen om daar verandering in te brengen.

Leren kiezen
Heeft uw zoon of dochter al een beeld over de toekomst? De kans bestaat van niet, terwijl jullie toch al belangrijke keuzes moeten maken. Daarom staan er op het rooster lessen over het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Loopbaanoriëntatie (LOB) helpt bij het maken van deze toekomstgerichte keuzes. Vanaf het tweede jaar is er veel aandacht voor het kiezen van het juiste profiel. Leerlingen krijgen alvast ‘proeflessen’ uit de verschillende profielen. Zo krijgen ze een beeld van welke richting bij hen past.

Nog even op een rijtje:
Kies je voor het Huygens College? Dan kies je voor:
- Een ondernemende school: leerlingen worden uitgedaagd om buiten de schoolmuren aan de slag te gaan. In de buurt en bij bedrijven voeren zij échte opdrachten uit. Daarnaast halen wij de buitenwereld ook naar binnen. Met het uitnodigen van gastdocenten, die bijvoorbeeld een extra workshop geven.
- Een uitdagende school: wij werken aan talent! Veel leerlingen verlaten het Huygens College met een hoger niveau dan hun oorspronkelijke schooladvies van de basisschool. Volg je basis of kader, dan heb je de kans om helemaal door te stromen naar een hoger niveau of in enkele vakken op een hoger niveau examen te doen.
- Een gezellige school: het Huygens College is een overzichtelijke, veilige en vooral gezellige school. In het eerste jaar zijn er speciale lessen over hoe je met elkaar omgaat en samenwerkt. De leerlingen gaan ook regelmatig op pad voor excursies en een paar keer per jaar is er een gezellig schoolfeest.
- Een sportieve school: leerlingen kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan de Sportklas. Daarmee kunnen ze drie uur per week extra sporten en sporten uitproberen waar je niet zo snel mee in aanraking komt.
- Een kunstzinnige school: naast de lessen beeldende vorming, wordt in de onderbouw ook het vak media-art gegeven. In dat vak draait het om creatief om te gaan met fotografie, film en vormgeving.

Wilt u meer weten over het Huygens College om te bepalen of onze school geschikt is voor uw zoon of dochter? Neem contact op met de teamleider L. Harteman via huygens@huygens-college.nl


Tip:
Voor meer informatie kunt u ook de schoolgids bekijken
Lees meer over de rol van ouders (ouderraad)

Voor leerlingen

Ben jij klaar voor de grote stap van de basisschool naar het vmbo? Je bent niet de enige die dit superspannend vindt! Op het Huygens College doen we er alles aan om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Daarom trappen we het schooljaar af met een introductie-programma. We doen spelletjes en gaan met z’n allen op pad, zodat jij en je klasgenoten elkaar goed leren kennen. Je zult ook merken dat het schoolgebouw en de mensen die er werken, algauw vertrouwd raken.

Een dag op het vmbo
Op het vmbo heb je een lesrooster met verschillende vakken. Deze vakken volg je in verschillende lokalen. Je hebt steeds een andere meester of juf, die we hier leraar of docent noemen. Voor elk vak krijg je huiswerk. Soms maak je een opdracht, en soms leer je voor een toets. We beginnen om de dag om 9.00 uur sharp en eindigen uiterlijk om 15.40 uur. Daartussen volg je lessen van een uur. Natuurlijk heb je regelmatig een pauze, die je mag invullen zoals je zelf wilt. Een balletje trappen op het schoolplein, kletsen met vrienden en vriendinnen in de aula, of een lekker broodje halen in de schoolkantine!

Vertrouwde gezichten
Jouw rots in de branding is je mentor. Bij hem of haar kun je terecht als je vragen hebt of ergens mee zit. Een mentor kun je dus een beetje vergelijken met je meester of juf van de basisschool. Wil het even niet zo lukken met je schoolwerk? Dan kun je terecht bij de leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen je waar je dat nodig hebt. Kun je bijvoorbeeld wel wat hulp gebruiken bij een goede planning? Samen met een leerlingbegeleider zet je je schoolwerk goed op de rit!

Het beste uit jezelf halen
Wij willen je op school zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. De docenten houden daarom goed in de gaten hoe je ervoor staat. Kun je voor een bepaald vak een hoger niveau aan? Laten we het proberen! Dat betekent dus dat de kans bestaat dat je met een hoger niveau van school gaat dan je binnenkwam. Dat kan je voordelen en extra keuzemogelijkheden opleveren als je naar het mbo gaat.

Extra hulp
Soms gaan bepaalde dingen op school iets minder lekker. Je hebt bijvoorbeeld moeite met taal of rekenen. Je bent dyslectisch, hebt een LWOO-beschikking of last van ADHD. Dan kun je wel wat extra hulp gebruiken. Op het Huygens College staat een speciaal zorgteam voor je klaar. Zij zetten alles op alles om jou te ondersteunen bij het behalen van je diploma!

Schoolvakken
In leerjaar 1 staan de volgende vakken op het rooster: Nederlands, wiskunde, Engels, mens & geschiedenis, beeldende vorming, MVI-junior, mens & natuur, gymnastiek, maaklab; in deze praktijklessen zijn de vakken aardrijkskunde en mens & natuur samengevoegd .

Sport en kunst
Naast de lessen sport en kunst op het gewone lesrooster, kan je in de eerste en de tweede klas deelnemen aan de Sportklas of de Kunstklas. 
De Sportklas is echt wat voor jou als je het leuk vindt om bijzondere sporten te beoefenen. Denk aan BMX’en, trampolinespringen, schaatsen, skiën of squashen!
Kies voor de Kunstklas als je het leuk vindt om met je handen te werken en om creatief bezig te zijn. Je krijgt ook excursies en workshops. Je gaat  bijvoorbeeld op bezoek bij kunstenaars in hun atelier en naar tentoonstellingen. Je creativiteit kan je verder kwijt tijdens de lessen beeldende vorming, MVI-junior en drama.

Buiten school!
Hoe leuk is het om met de hele klas op pad te gaan of lekker te feesten? Op het Huygens College organiseren we sportdagen, gaan we schaatsen op het Museumplein, bezoeken we musea of de dierentuin. We gaan zowel in de eerste als de tweede op kamp. En we bouwen een feestje in een Amsterdamse discotheek. Want zonder schoolfeest is het jaar natuurlijk niet compleet.


Tips voor verder lezen:
Interviews met eerstejaars Huygens leerlingen
Interviews met leerlingen uit de lipdub


Open dagen

Zit je in groep 8 dan ben je van harte welkom met je ouders om kennis te maken met het Huygens College.

Op de Open Dag kan je door de hele school lopen, een rondleiding volgen en aan diverse activiteiten meedoen.
De docenten zijn aanwezig om over hun vak te vertellen en je mag natuurlijk zelf ook vragen aan hen stellen.

Van 17.00 tot 20.30 ben je welkom zonder afspraak.


Lesjesmiddag

Op deze middagen ga je een paar korte lessen volgen bij vakdocenten. Zo ontdek je hoe hier op school wordt lesgegeven. 

Je kan je opgeven op de Open Dagen of stuur een e-mail naar: huygens@huygens-college.nl

Belangrijke data

Definitief schooladvies

22 mrt
22 maart

Intakegesprekken

Ouders en achtstegroepers krijgen een uitnodiging.

Plaatsingsuitslag

17 apr
17 april

Kennismaking nieuwe leerlingen

26 jun
26 juni
15:00


Aanmelden

Je maakt een lijst van middelbare scholen waarbij je het Huygens College op nummer 1 plaatst. Van 25 tot en met 31 maart melden je ouders je dan digitaal aan op onze school. Ze hebben daarvoor een link ontvangen via de basisschool.


Contact

Onze cijfers


geslaagd in 2023
leerlingen/docenten
doubleert niet
lokalen